Co je regenerace
Vysvětlení pojmu, výhody regenerace

     Regenerace je přírodní proces návratu funkce i anatomie postižené tkáně, orgánu, systému i jednotlivce do původního stavu zdraví. Tento přírodní proces lze urychlit preparáty, které na principu stimulace příslušných center autonomního nervového systému anebo přímou stimulací biochemických funkcí, přimějí postiženou tkáň k samoozdravným procesům.
 
 Tyto regenerační preparáty převážně nic neodstraňují, nenahrazují, ani nedodávají. Působí převážně na stimulaci postižené tkáně a jejích řídících center. Vedlejším účinkem jsou protibakteriální, protivirové, protiplísňové a hojivé látky, vitaminy, minerály, látky stimulující syntézu hormonů, látky zasahující do metabolismu bílkovin, tuků, cukrů i nukleových kyselin. Vzhledem ke skutečnosti, že tyto látky jsou ryze přírodního původu, z ekologicky nezatížených oblastí a z materiálu, který je v místním léčitelství i lékařství letitou tradicí a o kterém jsou napsány četné vědecké práce, jsou ve srovnání s obdobnými výrobky minimálně o třídu účínnější a jsou s nimi velmi dobré zkušenosti jak při používání lidmi, tak i zvířaty nejrůznějších druhů.
    
      Nespornou výhodou těchto regeneračních preparátů je naprostá absence negativních vedlejších účinků při zachování maximální biologické účinnosti. Dalším bonusem těchto výrobků je šetrnost k životnímu prostředí, naprostá absence nějakých škodlivých reziduí v potravinách nebo krmivech. Dají se bez problému kombinovat s běžnými léčivy, naopak mohou potencovat účinky některých léků. Pro chronické problémy jsou nejúčinnější metodou nápravy. I při takzvaně neléčitelných chorobách, kdy jsou zvířeti podávány doživotně léky na udržování stavu, lze vhodnou regenerací dosáhnout stavu úplné a trvalé nápravy problému. Regenerační preparáty jsou doplněny ve světě ojedinělým systémem vzdělávání jak běžných členů, tak i poradců specialistů a komplexními službami, jako je bohatý pomocný materiál tištěný, nebo publikovaný na webových stránkách. Díky relativní jednoduchosti výběru a detailní znalosti původů onemocnění, jejich dalšího vývoje a především symptomatologie důležité právě pro výběr optimálního preparátu, mohl vzniknout poradenský software provozovaný na těchto stránkách.
     Celý systém regenerace je syntézou toho nejlepšího z východní i západní medicíny. Upozorňuji, že systém nevychází ani z čínské, ani z jiné medicíny. Obecné zákonitosti, které byly prověřeny generacemi lékařů a léčitelů vpodstatě celého světa byly sjednoceny do jednoho originálního celku, který propojil západní a východní medicínu.