Využití doplněného Pentagramu v prognóze a průběhu onemocnění
Funkce prvků a vztahy destruktivní a návaznost na rozvoj příznaků jakéhokoli postižení.

S novými funkcemi v pentagramu lze předvídat rozvoj postižení. Využijeme k tomu destruktivní vztahy znázorněné červenými šipkami. Když si vezmeme příklad zranění, tak je v prvé řadě postižena bariéra (KOV) následkem zranění. Následuje porucha řídících funkcí pro toto místo (ZEMĚ), je narušeno cévní a lymfatické zásobení a drenáž oblasti tj. transport (OHEŇ). Mění se metabolismus oblasti na anaerobní (DŘEVO) a ve výsledku vzniká stáze tekutin, vzniká otok, klesá pH a do místa vycestují bílé krvinky (VODA). Tyto pochody v případě prostého zranění probíhají velmi rychle a nelze aplikovat preparát cíleně na jednotlivé fáze. V případě pomalu probíhajících degenerativních pochodů lze ale na každou fázi zacílit odpovídající preparát. Častěji se setkáme spíše s plně rozvinutým procesem restituce postižené tkáně. Při řešení postižení organizmus obrátí tyto pochody a ve zpětném pořadí ve směru konstruktivních vztahů dochází k řešení defektu.
Tkáň má nízké pH, jsou zde již přítomné bílé krvinky, je zde otok. Je to úkol pro regeneraci pomocí RENOVETu. Ještě lepší volbou je preparát KINGVET, který spojuje funkce bariéry a elektrolytů tedy prvků KOVU a VODY. Působí také proti otokům, podporuje buněčnou imunitu. Hodí se pro všechny stavy doprovázející zranění, poruchu funkce hladké útrobní i kosterní svaloviny. Působí i na obnovu řasinkových epitelů jak v dýchacím traktu, tak i ve vejcovodech.


Druhá etapa spočívá v intenzivním metabolismu, zejména proteosyntézy. Rozvíjí se detoxikační pochody, teplota tkáně stoupá. Ještě se nerozvíjí zánět. V tom případě je na místě REGAVET.

Třetí etapa je charakterizována překrvením, rozvojem bolestivého zánětu se zarudnutím a otokem. Jsme na prvku OHNĚ a nejúčinnější bude KOROVET. Je potřebný všude tam, kde je překrvení, akutní zánět a také krvácení a poruchy stěny cévy.

Čtvrtá etapa zajišťuje integritu tkáně, dochází ke srůstání odpovídajících tkání. Tkáně začínají plnit svoji funkci. Tuto etapu zrychlíme použitím GYNEVETu. Má velmi dobré účinky na obnovu sliznic a obnovení funkcí postižené tkáně.

Poslední etapou je úplné vyhojení a zahlazení veškerých defektů. Na závěr hojení je vhodný preparát obnovující funkčnost bariér, a to je VIROVET.