Jak pracovat s Pentagramem?

Především ho neberte jako něco absolutního a dogmatického. Je to pouze geniální pomůcka jak pro léčitele, tak i lékaře. V každém prvku jsou obsaženy 4 energetické dráhy, které reprezentují jednotlivé orgány nebo orgánové systémy. Každý prvek má svoji barvu, vůni, chuť a emoci. To je nesmírně důležité, protože chutě, převládající emoce a u lidí vůně Vám doplní systém příznaků k nalezení nejprve postiženého prvku a následně až postižení orgánu nebo dokonce tkáně.
Jednotlivé prvky mezi sebou komunikují jakousi záhadnou energií Chi, což není ale nic jiného než komunikace pomocí autonomního nervového systému mezi vegetativními centry a jim podřízenými orgány. Energie se v tomto pentagramu pohybuje ve směru hodinových ručiček, a to nám pomáhá objasnit nejen symptomy, ale dokonce i prognózu, tj. jak se bude postižení dále rozvíjet. Pokud dojde k blokádě přechodu energie na další prvek objeví se na prvku před blokem více energie - projevuje se zde akutní postižení. Za blokem pak najdeme nedostatek energie - zde se naopak projeví postižení chronické. Téměř nikdy nenajdeme u dospělého zvířete symptomy jen na jednom prvku. Proto je nutné Pentagramu porozumět. Více se dozvíte na stránce věnované Pentagramu.