Nové doplnění Pentagramu o funkce
Funkce prvků v kontextu dnešních západních poznatků

Pentagram je pomůckou starou několik tisíciletí, je namístě ji přiblížit západnímu charakteru medicíny. Pokud je pomůcka funkční v jakémkoli režimu, jedná se o obecnou zákonitost a tím je možné ji využívat v jakékoli medicíně. Medicína je pouze jedna a musí vycházet ze zákonitostí. Když se podíváme na Pentagram z hlediska funkcí organismu, můžeme jednotlivým prvkům přiřadit tyto funkce.
Element KOV - VIROVET
Funkce bariéra, chrání před vlivy zevního prostředí nebo s nimi vytváří hranici. Plíce jsou kontaktním místem výměny plynů, tlusté střevo zprostředkovává kontakt imunitního systému s bakteriemi a potenciálními alergeny, kůže je jasnou bariérou a vazivo chrání před působením gravitace, zpevňuje a zpružňuje kosti, propojuje svaly s kostrou, obaluje orgány.

Element VODA - RENOVET
Funkce úpravy elektrolytů, očista organizmu od metabolitů. Upravuje vodní prostředí organismu tak, aby všechny biochemické reakce probíhaly dostatečně rychle. Patří sem ledviny jako filtrační zařízení těla, lymfatický systém, který funguje jako kanalizace, močový měchýř jako orgán uskladnění metabolitů, pohlavní systém spotřebovává značné množství nejrůznějších solí v těle.
Element DŘEVO - REGAVET
Funkce metabolismu a detoxikace. Játra mají na detoxikaci a metabolismu největší podíl, kosterní svalovina má také významnou schopnost detoxikace. Žlučník je zásobárnou žlučových kyselin nutných k metabolizaci tuků. Pokud je poškozen metabolismus tuků, dochází k ukládání tuků v orgánech, k tukové degeneraci, nezpracované toxiny i metabolity se často deponují v kloubech a mění viskozitu kloubního mazu, což spolu se zátěží vede k degeneraci kloubů a kloubní chrupavky.

Element OHEŇ - KOROVET
Funkce transportní. Cévy spolu se srdcem transportují živiny a dýchací plyny do všech částí těla. Hormonální systém transportuje informaci. V tenkém střevě je nejaktivnější transport živin v celém těle.

Element ZEMĚ - GYNEVET
Funkce řídící. U nervového systému je situace jasná. Řídí přímo anebo prostřednictvím hormonů všechny děje v těle. Žaludek podle svého obsahu informuje a připravuje prostřednictvím lokálních hormonů další etáže zažívacího traktu. Slezina řídí celý systém buněčné imunity. Slinivka řídí pomocí insulinu energetický metabolismus každé buňky. Orgánová degenerace je zvláštní a dosud záhadný meridián. Pravděpodobně řídí výstavbu a regeneraci orgánů po zranění nebo jiné újmě. Je zde zakódována jakási tvarová a funkční paměť.