Používají preparáty i veterinární lékaři?

Preparáty jsou na trhu zatím krátce, ale řada veterinárních lékařů již k nim našla cestu. Někteří je používají jako doplňky k léčbě, někteří je používají na řešení specifických chorob u koní i jiných druhů zvířat. Pozitivně je hodnotí zejména v prevenci chorob a také v procesu rekonvalescence. Jsou to velmi vytížení profesionálové a není pro ně jednoduché učit se něco nového. I když to nové je ve srovnání s tím, co provozují, značně jednodušší, ale to mohou poznat teprve až se s tím seznámí podrobněji. Určitě všichni ocení hlavní výhodu regeneračních preparátů, a to je naprostá absence negativních vedlejších účinků.
Preparáty jsou určeny jak pro odborníky, tak i pro laické použití. Proto jsou poradci školeni v této oblasti a je bohatá podpora na webových stránkách včetně poradny elektronické i formou dotazů v poradně veterináře.