Dají se regenerační preparáty kombinovat?

Dají i nedají. Mluvíme hlavně o koncentrátech, tj. o kapkách. V žádném případě se nedá současně kombinovat Renovet a Regavet. Oba dva intenzivně působí na svoje orgány a mohou produkovat silné reverzní reakce, které když se sečtou, mohou být i nebezpečné. Vždy je lépe používat nejdříve jeden preparát, udělat minimálně 5 až 7 dní přestávku a pokračovat s preparátem druhým. Regenerace je dokonce rychlejší a hlavně bezpečnější, než když se používají současně.
Současné podávání je i to, když ráno podáváte 1 preparát a večer druhý. Tento způsob podávání vychází z naprostého nepochopení funkce preparátů Energy. Regenerace je relativně pomalý proces a preparáty působí jako startér. Zkuste startovat auto s běžícím motorem. Preparáty Energy startují samoozdravné pochody v těle a teprve, když nastartujeme jednu funkci, je možné startovat funkci další. Výjimkou jsou chronická onemocnění doprovázená infekcí, zde je možné kombinovat například Virovet, Etovet s ostatními koncentráty. V elektronickém poradci je tato možnost zakódována.