Je lépe regenerovat anebo léčit?

Optimální je kombinace obou metod. Velmi vhodně se doplňují. Léčba zvířat je vhodná u rychlých a život ohrožujících stavů a stavů akutních. Regenerace umožňuje zvládat chronické procesy včetně těch, které jsou považovány za neléčitelné, ale také dovede velmi efektivně zvládat i akutní stavy. Regenerace je první pomocí před návštěvou veterináře a velmi vhodná pro uvedení zvířete do původního stavu po zákroku nebo léčbě. Mechanismus účinku regenerace je naprosto odlišný od léčby. Jedná se o stimulaci přirozených fyziologických pochodů v organizmu přes jeho autonomní nervový systém. Proto nejsou možné žádné negativní interakce mezi léčbou a regenerací. Výjimkou je použití imunosupresiv. Všechny preparáty působí na zvýšení imunity a je zde jediná kontraindikace. Současná hormonální léčba snižuje účinky regenerace, ale opačně tomu není.
Současné použití antibiotik a regeneračních preparátů urychluje uzdravení zvířete. Bakterie a viry nemohou získat rezistenci vůči regeneraci, protože preparáty působí na zvýšení imunity a ne přímo na původce onemocnění.