Využití bioinformací
Jakým způsobem se implementují bioinformace do preparátů


Bioinformace lze připravit formou homeopatické dynamizace z původní byliny, chemikálie, nebo biologického materiálu. Teno způsob je velmi náročný na čistotu zdrojového materiálu a také ve výrobním procesu je nezbytné zachovat nákladné pracovní postupy, které zajistí standartnost produktu. Nevýhodou je velmi obtížné hledání materiálu pro matečnou tinkturu, který by mohl zajistit požadované účinky. Matečná tinktura je extrakt nebo roztok, který se používá pro homeopatickou dynamizaci. I při zachování nejvyšších standartů přípravy a výroby, nežádoucí stopové příměsi v matečné tinktuře modifikují výsledný produkt. Takovýto produkt se liší, i když nepatrně, podle ročního období a podle dodávaných surovin. Další možností je získat potřebné vyzařování z minerálů, kamenů a dalších pevných látek. Problémem je ale intenzita, dávkování a také omezený výběr vhodných nerostů.
Pochopení mechanizmu účinku bioinformací umožnilo vytvořit frekvence přímo elektronicky podle potřeby konkrétního preparátu. Elektronická příprava bioinformace je velmi snadno proveditelná, lze vytvořit frekvence pro každou potřebu, i když v přírodě bychom přirozený zdroj velmi těžko hledali. Výhodou je snadné a standartní dávkování a naprostá čistota signálu. Navíc je tato metoda oproti homeopatické naprosto neovlivnitelná vnějšími podmínkami. V preparátech Energy se bioinformace dodává ve formě homeopatické směsi, která se snímá anténním systémem a přes polarizaci krystaly, kde dochází k zesílení a usměrnění signálu, je vyzařována přímo na hotové výrobky. Původní homeopatická směs je postupně nahrazena elektronicky připraveným vzorkem pomocí multifrekvenčního generátoru. Proces předávání informace na preparáty uvedeným anténním zesilovačem zůstává zatím stejný. Na obrázku vlevo můžete vidět, jak vypadá bioinformace při měření vysokofrekvenční konduktometrií. Jde o signál Lourdské vody z Francie.

Pro zpřesnění dávkování bioinformace je připraveno přidávání elektronicky připraveného vzorku přímo do výrobní šarže každého produktu. Nejdříve je ale potřebné všechno otestovat s aspektem na správnou účinnost každého preparátu.


Jaké jsou výhody bioinformace? Nelze připravit bioinformaci s negativním účinkem. Řada dějů v organizmu probíhá na energetické úrovni a je zbytečné zatěžovat v tomto případě tělo chemicky. Příkladem může být kulturista, který místo anabolických hormonů aplikuje jen jejich informaci. Prozařuje vzorek anabolika speciálně upraveným polarizovaným světlem. A velmi dobře to účinkuje. Použití anabolika je násilné přinucení těla k nějaké činnosti, v tomto případě vyšší proteosyntéze, i když to tělo zrovna nepotřebuje. Je to chemické znásilnění organizmu. Bioinformace pracuje na principu rezonance. Pokud se sejdou vlnové délky ve svých násobcích, lze zaznamenat účinek. Pokud se ale vlny nepatrně liší, vlny projdou tělem bez jakéhokoli účinku. Bioinformace proto nemá žádné vedlejší negativní účinky. Účinek bioinformace nastupuje velmi rychle, ale musí se udržovat pravidelným podáváním. Na bioinformační účinek preparátů Energy navazuje chemický účinek bylin preparátu. Případné negativní účinky bylin výrobku eliminuje právě bioinformace, která k tomu účelu byla v každém výrobku připravena. Bioinformace působí i ve velmi slabých intenzitách, což ale na druhou stranu znamená, že silnější energetický stimul ji může částečně zničit (blízkost mobilního telefonu, televizoru, mikrovlnné trouby, jiskření elektrického zkratu apod.) proto je nezbytné dodržovat správné podmínky skladování a vyvarovat se použití těchto spotřebičů v bezprostřední blízkosti bioinformačního preparátu.