MVDr. Lubomír Chmelař - MEDISTAT

Firma byla založena v roce 1999 a specializovala se na vyhodnocení a statistické zpracování klinických a medicínských studií pro farmaceutické firmy a laboratoře. Dále působila a působí ve vzdělávání jak laiků, tak i odborníků v oblasti bioinformační medicíny. Zajišťuje školení, semináře a kurzy jak používání preparátů, tak i přístrojových diagnostických metod založených na rezonančním testu.

Od roku 2007 se věnuje výhradně výzkumu a vývoji jak regeneračních preparátů, tak diagnostických přístrojů a hlavně regeneračních postupů pro člověka i pro zvířata. Využívá jen metod a technologií, které šetří životní prostředí a kde nejsou nutné testy na laboratorních zvířatech. Je servisní firmou ENERGY GROUP, a.s., která vyrábí a distribuje preparáty a diagnostické přístroje v duchu této filozofie. Tyto stránky jsou specializovány na poradnu pro zvířata, ale pro naše členy je zde komplexní poradna a služby i pro člověka.
Chcete-li se stát členem našeho klubu Energy, klubu přátel ekologických preparátů, přírodní regenerace a šetrného zacházení se zvířaty, napište na E-mail MEDISTATu, možná budete příjemně překvapeni hlavně komplexním servisem. A k ničemu Vás to nezavazuje.

MVDr. Lubomír Chmelař, Ph.D. Vystudoval Vysokou školu veterinární v Brně (nynější Veterinární a farmaceutická univerzita Brno - VFU), kde působil jako vědecký pracovník i po ukončení studia. Vědecký titul Ph.D. získal v oboru ekologie, ekotoxikologie a radiobiologie. Vyučoval na VFU fyziologii, biologii, zoologii a radiologii. Působil jako člen akademického senátu fakulty i univerzity. Byl členem vědecké rady děkana fakulty. Převažoval zájem o fytoterapii, a další alternativní metody. To vyvrcholilo absolvováním homeopatických kurzů firmy Boiron. V polovině devadesátých let se zúčastnil homeopatických kongresů v Paříži a v Praze. Ve svém příspěvku na pražském kongresu v roce 1995 se zaměřil na mechanismus účinků homeopatik. Jeho spolupráce s Energy se datuje od roku 1996.  V letech 1995 až 2000 se podílel na zpracování výsledků klinického testování léčiv pro přední farmaceutické firmy. V roce 1998 a 1999 absolvoval sérii kurzů elektroakupunktury podle Lupičeva. Je spoluautorem přístroje Supertronic a zároveň školitelem kurzů pro uživatele. Působil také jako firemní lektor a vedoucí oddělení výzkumu a vývoje. V současnosti vykonává funkci ředitele veterinární divize Energy Group, a.s. zároveň je školitelem, poradcem a působí ve vývoji nových preparátů, diagnostických přístrojů a postupů.
Kontakt:  
Adresa: MVDr. Lubomír Chmelař, Ph.D., Slavíčkova 7, 638 00 Brno - Lesná, IČO: 6859 8637
E-mail pro poradnu a členství: info@medistat.cz
Připomínky k SW adresujte na sw@medistat.cz
telefon: jen výjimečně poskytnu osobně
  nelze řešit dotazy po telefonu vzhledem k častému cestování a celodenním školením
Společník a poradce, obchod, E-shop: Šárka Urbanová
Adresa obchodu: Club Energy, Tř. 17. listopadu 216, 530 02 Pardubice
E-mail pro nákup, členství a poradnu: energy06@seznam.cz
telefon: 607 817 123
www stránky, poradna a E-shop:  www.regine.cz