Nejprve z nabídky vyberte preparát, pak zvíře a pak podle potřeby váhu a věk.

Pokud jíž zvíře v posledním půlroce preparát užívalo, ve výběru věku zvolte nejnižší věkovou kategorii.

U hadů a ještěrů, ryb a obojživelníků na věku příliš nezáleží, nemusíte věk označovat anebo zvolte střední věkovou kategorii.

U vodních živočichů jsou preparáty aplikovány do akvária anebo do lázně. Proto na hmotnosti nezáleží.